نورپردازی بیمارستان

نورپردازی بیمارستان در فضاهای معماری بسیار مهم و کاربردی است.

نور فضاهای درمانی علاوه بر ایجاد آرامش برای کارکنان و بیماران می‌بایست برای اعمال پزشکی نور مورد نیاز را تامین کند.

بیمارستان‌ها اغلب دارای یک فضای عمومی و بخش‌های مختلف و اتاق‌ها هستند.

فضای عمومی بیمارستان که شامل لابی اصلی و لابی‌های فرعی و کوچکتر است.

نورپردازی بیمارستان
نورپردازی لابی بیمارستان

لابی اصلی

لابی اصلی نیازمند  به نور عمومی با کیفیت و رنگ نوری مناسب که اغلب گرم تر هستند و بین 3500-4000 کلوین می‌باشند.

تامین این نور با پانل‌های LED و نورهای سطحی بسیار مناسب است.

لابی‌های فرعی بخش‌های مختلف نیز می‌توانند با انواع نورهای پانلی و خطی نورپردازی شوند.

بالای کانترهای بخش‌های لابی نیز می‌توانند با انواع نورهای خطی آویز نورپردازی شوند.

نورپردازی فضای درمانی
نورپردازی کلینیک

 

در فضای اصلی و عمومی بیمارستان  شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس لازم است. استفاده از نورهای اضافی غیر مستقیم میتواند اتاق را بزرگتر نشان دهد.

در فضاهای معاینه و اتاق‌های تخصصی به منظور انجام آزمایشات بالینی، لازم است

روشنایی کافی بر روی صفحه ای به ارتفاع ۸۵۰ میلیمتر از کف اتاق تامین شود.

روشنایی اضافی جهت آزمایشهای بالینی میتواند توسط روشنایی عمومی تامین شده و یا از چراغهای موضعی استفاده شود.

نورپردازی بیمارستان
نورپردازی خطی لابی

برای انجام آرمایشهای ساده مقدار شدت روشنایی حداقل باید ۳۰۰ لوکس بوده

و برای آزمایشهای پیچیده تر، شدت روشنایی حداقل برابر ۱۰۰۰ لوکس باشد.

روشنایی باید عاری از هرگونه خیرگی برای تیم پزشکی و بیمار باشد.

نورپردازی فضای بیمارستان

 

برای مراقبت‌های شب و هنگام تاریکی حداقل 5 لوکس همیشه باید روشن باشد

که نورهای مخفی و خطی کم عرض برای این امر بسیار مناسبند.

میزان نور روی وسایل مراقبت بیماران و… حداقل 20 لوکس برای مراقبت‌های شبانه لازم است.

نورپردازی فضای درمانی
نورپردازی فضای درمانی

اتاق بیماران نیز نیاز به یک نور عمومی با شدت 100 لوکس و رنگ گرمی در حدود 3000-3500 کلوین لازم است.

این نور می‌تواند با پانل‌های LED و نورهای خطی تامین شود.

نور موضعی برای مطالعه و دیگر فعالیت‌های بیمار هم در حدود 300 لوکس لازم دارد

که نورهای tracklight و خطی‌های ایستاده می‌توانند مناسب باشند.