پروژه‌های رونا :

پروژه‌های رونا بسیاری از ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی و فرهنگی را شامل می‌شود.

انواع نورهای خطی و پانلی برای نورپردازی این فضاها استفاده شده است.