مجموعه ورزشی آتیران

نورپردازی مجموعه ورزشی

 

کارفرما: لذت خوش زندگی میکائیل

طراح: مهندس فرامرزی

طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران، اوین، شهرک مسکونی آتی‌ساز

نورپردازی مجموعه ورزشی آتیران با استفاده از نورهای خطی شرکت رونا انجام شده است.

استفاده از نورهای آویز و روکار در این مجموعه به دلیل سقف بلند و اکسپوز آن است.

طراحی داخلی این مجموعه مبتنی بر نورهایی با ارتفاعی پایینتر از سقف اصلی است.

کیفیت نورهای led  بر روی دستگاه‌های ورزشی کیفیت فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد.

 

چراغ‌های مورد استفاده: NOVAPENDANT NOVA

مجموعه ورزشی آتیران نورپردازی مجموعه ورزشی   کارفرما: لذت خوش زندگی میکائیل طراح: مهندس فرامرزی طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا مکان پروژه: تهران، اوین، شهرک مسکونی آتی‌ساز نورپردازی مجموعه ورزشی آتیران با استفاده از نورهای خطی شرکت رونا انجام شده است. استفاده از نورهای آویز و روکار در این مجموعه به دلیل سقف […]