مطب دندانپزشکی دکتر شاکری

نورپردازی مطب

کارفرما:استودیو ژاو
طراح: استودیو ژاو

مجری: استودیو ژاو

طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران

مطب دندانپزشکی با نورهای خطی نورپردازی شده است.

 

تامین نورفضای داخلی مطب با نورهای خطی رونا صورت گرفته است.

نورپردازی داخل اتاق پزشک به نورهایی با کیفیت و CRI بالا  نیاز دارد.

نورهای خطی توکار 7سانتیمتری رونا در نورپردازی مطب استفاده شده است.

 

چراغ‌های مورد استفاده: HYPER7

استودیو ژاو

مطب دندانپزشکی دکتر شاکری نورپردازی مطب کارفرما:استودیو ژاو طراح: استودیو ژاو مجری: استودیو ژاو طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا مکان پروژه: تهران مطب دندانپزشکی با نورهای خطی نورپردازی شده است.   تامین نورفضای داخلی مطب با نورهای خطی رونا صورت گرفته است. نورپردازی داخل اتاق پزشک به نورهایی با کیفیت و CRI بالا  […]

برچسب‌ها: چراغ توکار / عرض 7 سانتیمتر / نور خطی / نورپردازی مطب