نمایشگاه محصولات روکا

نمایشگاه محصولات روکا

نورپردازی نمایشگاهی

کارفرما: گروه احمدی

طراح: معماران پوست سوم (امین قاسمپور و سمانه قاسمپور)

طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران، خیابان شیراز شمالی

نورپردازی نمایشگاهی از انواع نورپردازی‌های تخصصی است.

نمایشگاه محصولات روکا توسط شرکت رونا نورپردازی شده است.

نورهای خطی توکار برای دید بهتر روی محصولات کار شده‌اند.

استفاده از نورهای اسپات در کنار نورهای خطی تاکید بیشتر ایجاد می‌کند.

چراغ‌های مورد استفاده: TRACKLIGHTHYPER7

نورپردازی نمایشگاه محصولات بهداشتی روکا توسط شرکت رونا انجام شده است.

نورهای خطی توکار برای دید بهتر روی محصولات کار شده‌اند.