ساختمان مرکزی برق و انرژی صبا

نورپردازی اداری

کارفرما: برق و انرژی صبا

طراح: دکتر قجربیگی

طراح نورپردازی: شرکت روشنایی و نورپردازی رونا

مکان پروژه: تهران، بلوار آفریقا

نورپردازی برای فضاهای کار  از موارد مهم در طراحی معماری است.

دفتر برق و انرژی صبا با نورهای پانلی، خطی و ترک لایت نورهای فضای داخلی را طراحی نموده،

و شرکت روشنایی و نورپردازی رونا آن را اجرا کرده است.

استفاده از پانل‌های 60*60 توکار و ترکیب آن با نورهای اسپات فضاهای زیبایی را به وجود آورده است.

در لابی و ورودی‌های این مجموعه از نورهای خطی استفاده شده است.

 

چراغ‌های مورد استفاده: TRACKLIGHT – 60X60 PANEL –  HYPER7

نورپردازی اداری از موارد مهم در طراحی معماری است.

دفتر برق و انرژی صبا با نورهای پانلی، خطی و ترک لایت نورپردازی داخلی را طراحی نموده،

و شرکت روشنایی و نورپردازی رونا آن را اجرا کرده است.