HutongBubble 218- MAD Architects

HutongBubble 218-MAD Architects این ساختمان توسط گروه معماری Mad به سرپرستی یاسونگ در بافت قدیمی پکن طراحی شده است.

این خانه سنتی 305متری که مربوط به سلسله چینگ است در سال 2014 را مرمت و بازسازی شده است.

پروژه Hutong Bubble 218 با رویکرد بازسازی شهری به عنوان ابزاری برای احیای محلات قدیمی

پایتخت چین (که در نتیجه توسعه سریع، با تخریب روبرو شده) شکل گرفته است.

MAD Architects
MAD Architects

نوسازی Mad نشان می‌دهد که چگونه مداخلات هنری در مقیاس کوچک می‌تواند فضاها و برنامه‌های

جدیدی را برای این مناطق نامطلوب فراهم کند و گفتگویی بین قدیم و جدید ایجاد کند.

در سال 2006 در دوسالانه معماری ونیز Mad Architect ایده‌هایی برای تغییر پکن جدید ارائه کرد

که چشم انداز وسیع شهری در راستای تحولات اجتماعی و اقتصادی داشته

که پکن 2050 را با سناریوهای مختلفی تصور کرده است.

Hutong Bubble 218
Hutong Bubble 218

سناریوهایی همچون آینده هوتونگ و با این ایدئولوژی که پیشرفت لزوما نیازی به تغییر و ساخت و ساز در مقیاس بزرگ ندارد.

MAD شبکه‌ای از حباب‌های فلزی را در معماری بومی محله‌های تاریخی پکن ایجاد کرده است.

Urban Renovation
Urban Renovation

این حباب‌ها همچون سلول‌های حیاتی تازه متولد شده در احیای زندگی و جامعه جدید رفتار می‌کنند.

Hutong Bubble 218
Hutong Bubble 218

اهداف

Hutong Bubble218 نتیجه مشارکت MAD در برنامه تحقیق و توسعه شهر قدیمی پکن است

که در سال 2014 با حمایت گروه Tianjie مرکز هنرهای پکن و موسسه طراحی و تحقیقات معماری پکن، شکل گرفت.

این پروژه تحقیقاتی بر چهار اصل تمرکز داشت:

-حفظ تاریخ

-بازآفرینی شهری

-انرژی بخشیدن مجدد به روح جامعه

-مداخله در مقیاس کوچک

Urban Renovation
Urban Renovation

این ساختمان در منطقه Qianmen East نزدیک مناطق دیدنی فرهنگی مهم، مثل شهر ممنوعه و میدان Tian قرار دارد.

بنای قدیمی به عنوان اولین بیمارستان بین المللی این شهر بیش از 100 سال وجود داشته

و پس از ان به یک اقامتگاه مسکونی با بیش از 20 خانواده تبدیل شده است.

طراحی MAD همچون شی ای هنری به مثابه یک مجسمه در میان بافت قدیمی خودنمایی می‌کند.

MIXED USE ARCHITECTURE, HOUSES
MIXED USE ARCHITECTURE, HOUSES

حباب‌هایی که روی بام فرود آمده در نگاه نخست ممکن است با بافت تارخی بیگانه به نظر برسد

ولی این ایده از هاله مرموز این اشکال اینده نگرانه و سورئالیستی نشات می‌گیرد.

سطوح آیینه آن ساختمان‌های باستانی مجاور و درختان و آسمان را ممنعکس می‌کند و با محیط ادغام می‌شود.

Hutong Bubble 218 Urban Renovation
Hutong Bubble 218 Urban Renovation

نویسنده چینی لائوس او جمله‌ای دارد که زیبایی پکن را در شکاف ها و حفره های پنهان بین ساختمان هایش می داند.

Hutong Bubble218 نیز با بازشوهای دایره ای خود در راستای این ایده زیبایی شناسانه شکل گرفته و

نشان می‌دهد که چگونه هنر و معماری می تواند برای تجدید هویت یک شهر نقش مهمی در افراد و جامعه داشته باشد.

HutongBubble 218- MAD Architects
HutongBubble 218- MAD Architects