نور خطی سقف ، نور خطی دیوار ، نور مخفی سقف ، نور مخفی دیوار

تلفیق این رویکرد با تکنولوژی روز دنیا انگیزه ای شد تا تولید تجهیزات روشنایی رونا در گروه اصلی نور خطی سقف، نور خطی دیوار، نور مخفی سقف، نور مخفی دیوار با برخورداری از امکان نصب به صورت توکار، روکار و آویز در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.