Showing 1–12 of 14 results

همانطور که از نام خانواده محصول پیداست چراغ های که به صورت خطی نصب می شوند را چراغ های خطی می گویمد

که معمولا با طول زیاد قابل دسترسی هستند

و به روش های زیر نصب می شوند :

به صورت توکار : به نحوی که فریم چراغ پیدا نباشد و در سقف و یا کف به کار رود

به صورت روکار : به نحوی که فریم پیداست اما متصل به سقف و یا دیوار است

به صورت آویز : به نحوی که آویز از سقف باشد

در زیر شما یک سری از محصولات که توسط رونا طراحی و اجرا شده اند را میتوانید ببینید

در انبار موجود نمی باشد

پروفیل نصب روکار

BACKER

چراغ روکار دیواری

MARS

در انبار موجود نمی باشد

توکار

NOVA

در انبار موجود نمی باشد

آویز

Pendant NOVA