ال ای دی COB

قیمت هر متر طول و حداقل متراژ 5 متر است.

ال ای دی COB  یک خط به هم پیوسته نور را ارائه می کند.در واقع COB مخفف “Chips on Board”(چراغ سی او بی) یا چیپ های روی برد است.