ال ای دی RGB-Digital

قیمت هر متر طول و حداقل متراژ 5 متر است.

ال ای دی RGB-Digital رونا قابلیت داشتن هر رنگی دارد. این ال ای دی طیف گسترده تمام رنگ ها از گرم تا سرد و از سفید تا آبی و سبز را در بر می گیرد.