VENUS

نور خطی  VENUS از آلومنیوم با کیفیت بالا ساخته شده است. انواع LED خطی با دمای رنگ و شدت های گوناگون در این مقطع قابل نصب می باشند. طراحی این چراغ خطی با IP مناسب برای فضاهای خارجی و نورپردازی نما مناسب است.