پانل آکوستیک SILENT PANEL 30

پانل آکوستیک SILENT PANEL 30 با پهنای 26 میلیمتر و ارتفاع 200 میلیمتر و طول انتخابی حداقل پهنا را داشته و با ارتفاع های متفاوت در فضا می‌تواند تکرار شود.