UH7

پروفیل نصب UH7 برای نصب چراغ خطی HYPER7 به صورت آویز و روکار طراحی شده است.

پروفیل آلومنیومی UH7 با بدنه آلومنیومی به صورت تخصصی می‌تواند برای نصب روکار و آویز چراغ خطی HYPER7 و TRACKLIGHT استفاده شود.