Pendant PYRAMID

چراغ آویز خطی PYRAMID با عرض 100 میلیمتر مدل آویز چراغ روکار PYRAMID است. مقطع این چراغ خطی آویز به صورت مثلثی‌ست. و کلیت آن یک هرم می‌سازد و بدنه آن می‌تواند رنگ‌های مختلفی داشته باشد.