Pendant HYPER7

چراغ آویز HYPER7 با عرض 75 میلیمتر و ارتفاع 97  میلیمتر با بدنه آلومنیومی طراحی شده است.

این چراغ 7/5 سانتیمتری از انواع چراغ‌های خطی شرکت روناست.