چراغ خطی آویز Pendant Mars

چراغ آویز Pendant Mars با عرض 56 میلیمتر و ارتفاع 83 میلیمتر با بدنه آلومنیومی طراحی شده است.

این چراغ 5.6 سانتیمتری از انواع چراغ‌های خطی آویز شرکت روناست.