چراغ خطی توکار HYPER7-F

چراغ خطی HYPER7-F با عرض 75 میلیمتر و عمقی کم در حدود 34 میلیمتر، قابلیت نصب در انواع مصالح است.

چراغ خطی  HYPER7-F برای نصب به صورت توکار طراحی شده است.