چراغ خطی توکار HYPER7-TL

چراغ خطی HYPER7-TL با عرض 75 میلیمتر و عمقی کم در حدود 34 میلیمتر، قابلیت نصب در انواع مصالح است.

چراغ خطی HYPER7 برای نصب به صورت توکار طراحی شده است.