چراغ خطی توکار MARS-F

چراغ خطی  MARS-F با عرض 56 میلیمتری و عمق 30میلیمتر از محصولات توکار شرکت روشنایی روناست. مقطع این چراغ از جنس آلومنیوم به صورتی طراحی شده است که می توان آن را در مصالح گوناگون نصب نمود.