چراغ خطی توکار TWILIGHT 95-F

چراغ خطی  TWILIGHT 95-F با عرض 95 میلیمتری از محصولات متفاوت شرکت روشنایی روناست. چراغ خطی  TWILIGHT 95-F به صورت توکار نصب می‌شود.