چراغ خطی توکار TWILIGHT 95-TL

چراغ خطی توکار TWILIGHT 95-TL با عرض 95 میلیمتری از محصولات متفاوت شرکت روشنایی روناست. چراغ خطی  TWILIGHT 95-TL به صورت توکار نصب می‌شود.