چراغ خطی قابل انعطاف 360

قیمت هر متر طول؛ و حداقل فروش چراغ روی 5 متر طول است.

چراغ خطی قابل انعطاف 360 به صورت یک لوله نورانی عمل می کند. این چراغ خطی منعطف را می توان به صورت نور روکار و نور خطی آویز استفاده کرد.