چراغ خطی قابل انعطاف H

قیمت هر متر طول؛ و حداقل فروش چراغ روی 5 متر طول است.

چراغ خطی قابل انعطاف H از محصولات خطی روناست.

این چراغ خطی قابلیت استفاده به صورت روکار و توکار دارد.

قابلیت انحنای این چراغ در راستای افقی است.