چراغ خطی TWILIGHT 95

چراغ خطی  twilight 95با عرض 95 میلیمتری از محصولات متفاوت شرکت روشنایی روناست. چراغ خطی  twilight 95 به صورت روکار و آویز نصب می‌شود.