BEAM

چراغ هاي خطي BEAM به عرض 16 ميليمتر و با عمق بسیار کم 14 میلیمتر از انواع نورهای خطی  شرکت رونا می‌باشد.که به صورت روکار و آویز قابل استفاده است.