چراغ خطی زمینی GR65

GR65 نور خطی زمینی طراحی شده توسط شرکت روناست.

این نور خطی زمینی با دیفیوزری در سه جهت امکان IP دار شدن چراغ را فراهم می‌سازد.