TECHNIC

پروفیل نصب TECHNIC برای نصب چراغ‌های خطی رونا به صورت توکار طراحی شده است. پروفیل نصب TECHNIC به ابعاد حدودی 30میلیمتر در 33 میلیمتر و از آلومنیوم ساخته شده‌است.